Преводи и ЛегализацияАпостил и Редакция

Писмени преводи

PREVODACH.ORG предлага писмени преводи от и на повече от 20 езика, извършвани от заклети преводачи-филолози и професионалисти в своята област.

Ние извършваме следните писмени преводачески услуги:

 • Преводи на текстове с техническа и специализирана тематика:
  инструкции за експлоатация, ръководства за потребители, технически спецификации, продуктови каталози, справочни материали, книги, учебни пособия и др.

 • Преводи на текстове с медицинска тематика:
  епикризи, диагнози, имунизационни картони, медицински свидетелства, рецепти, описания на всякакъв тип лекарства и лекарствени препарати;

 • Преводи на текстове с юридическа тематика:
  договори, споразумения, анекси, сертификати, съдебни документи за регистрация на дружества, закони, разпоредби, преписи, постановления, решения и др.

 • Преводи на текстове с икономическа и финансова тематика:
  маркетингови, счетоводни и банкови документи, сертификати за качество, човешки ресурси, банкови справки, референции, извлечения и др.

 • Преводи на лични и служебни документи:
  академични документи – дипломи за основно, средно и висше образование, ученически и академични справки, уверения, служебни бележки и др.

  официални удостоверения - за раждане, за граждански брак, за развод, за семейно положение, за фирмена регистрация, кръщелни свидетелства и др.

  пълномощни на физически и и юридически лица;

  свидетелства за съдимост и професионална квалификация;

 • Преводи на текстове с обща тематика:
  лична и делова кореспонденция, оферти, запитвания, препоръки, молби, писма, автобиографии, рекламни материали и брошури, менюта, интернет сайтове и др.
Групи езици Стандартен
/след 2 работни дни/
Бърз
/за следващия работен ден/
Експресен
/за същия ден между 4 и 8 работни часа/
ПЪРВА ГРУПА
английски, немски, френски, руски
12,50 лв/стр. за клас А
14,50 лв/стр. за клас Б
18,50 лв/стр. за клас В
14,50 лв/стр. за клас А
16,50 лв/стр. за клас Б
20,50 лв/стр. за клас В
19,50 лв/стр. за клас А
21,50 лв/стр. за клас Б
24,50 лв/стр. за клас В
ВТОРА ГРУПА
италиански, испански
14,50 лв/стр. за клас А
15,50 лв/стр. за клас Б
по запитване - за клас В
16,50 лв/стр. за клас А
17,50 лв/стр. за клас Б
по запитване - за клас В
21,50 лв/стр. за клас А
23,50 лв/стр. за клас Б
по запитване - за клас В
ТРЕТА ГРУПА
полски, чешки, сръбски, хърватски, гръцки
18,50 лв/стр. за клас А
20,50 лв/стр. за клас Б
по запитване - за клас В
20,50 лв/стр. за клас А
22,50 лв/стр. за клас Б
по запитване - за клас В
26,50 лв/стр. за клас А
27,50 лв/стр. за клас Б
по запитване - за клас В
ЧЕТВЪРТА ГРУПА
турски, румънски, молдовски, македонски, албански, словашки
18,50 лв/стр. за клас А
20,50 лв/стр. за клас Б
по запитване - за клас В
20,50 лв/стр. за клас А
23,50 лв/стр. за клас Б
по запитване - за клас В
29,50 лв/стр. за клас А
31,50 лв/стр. за клас Б
по запитване - за клас В
ПЕТА ГРУПА
португалски, холандски, украински
27,50 лв/стр. за клас А
29,50 лв/стр. за клас Б
по запитване - за клас В
32,50 лв/стр. за клас А
33,50 лв/стр. за клас Б
по запитване - за клас В
ПО ЗАПИТВАНЕ
ШЕСТА ГРУПА
унгарски, датски, шведски, норвежки, финландски, словенски, литовски, латвийски, естонски, арабски, корейски, китайски, японски, персийски, иврит, арменски, грузински
ПО ЗАПИТВАНЕ ПО ЗАПИТВАНЕ ПО ЗАПИТВАНЕ

Клас А включва: дипломи, академични справки, сертификати, декларации, удостоверения, общински документи, лична и фирмена кореспонденция и подобни неспециализирани текстове без терминология.

Клас Б включва: технически, икономически, счетоводни, юридически и друга специализирана литература и документация, научни статии, изследвания.

Клас В включва: медицински текстове - епикризи, лекарски становища, амбулаторни листи, имунизационни паспорти и подобни.

Важно: Клиентът заплаща количеството машинописни страници на вече преведения текст. Стандартът машинописна страница е 1800 знака по БДС (вкл. интервалите).

Забележка: За ръкописни текстове в подаваните документи за превод се прибавят 20 % надценка върху цената за преводна страница.

В работата си ние се съобразяваме изцяло с изискванията на клиента, като спазваме нормите за конфиденциалност и професионална и експедитивна работа от приемане на поръчката до доставяне на превода в желания от Вас вид и срок!